Thursday, October 29, 2009

Pocketwizards AC5 Offer in Canada

In previous post I wrote PW support to complain about Canadians not being offered the free AC5 RF filter. Well I received the following email today:

Hello,

I understand your frustration. The AC5 promotion is now being offered by our Canadian distributor. The online signup form to participate in the Canadian AC5 promotion will be ready by noon Eastern Standard Time on Monday, November 2. The Canadian AC5 promotion will last until January 31st, 2010. Please check our News page for updates: http://www.pocketwizard.com/news_events/news/

If you have further questions, please reply to this email and keep the case number in the subject line.

Zachary Gauthier
PocketWizard Technical Support Specialist

Looks like PW will come through for it's users in the Great White North also... Thank You!!!

1 comment:

Unknown said...

Đối với mỗi sản phẩm của công ty hay doanh nghiệp đều có nét đặc trưng giúp khách hàng có thể nhận biết và phân biệt được các sản phẩm khác trên thị trường. Chính vì thế ngày nay các dịch vụ thiết kế bao bì chuyên nghiệp ra đời nhằm tạo ra những mẫu mã bao bì sản phẩm chuyên dùng đẹp mắt tạo nên thương hiệu riêng cho sản phẩm. Và thế ngoài việc thiết kế bao bì thì việc tiếp theeo giúp khách hàng nhận biết thương hiệu của sản phẩm nhanh nhất ăn vào trí nhớ người tiêu dùng thì dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu cũng dần ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ấy. Từ việc thiết kế bao bì, thương hiệu thì không nên bỏ quả yếu tố then chốt một sản phẩm là logo thì dịch vụ thiết kế logo công ty chuyên nghiệp cũng ra đời đáp ứng nhu cầu ấy của người tiêu dùng.
Việc tiếp theo là quảng bá sản phẩm đưa sản phẩm đén khách hàng. Tiếp theo phương thức marketting bắt đầu hoạt đọng sử dụng thị trường bên ngoài và online. Thì khong thể thiếu website và dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp nhằm tạo ra các tiền đề cho viejc quản bá 1 thương hiệu hay sản phẩm được thành công đưa đến với người tiêu dùng.

Post a Comment